logo

Regulamin

Regulamin serwisu www.nixee.xyz

Serwis internetowy www.nixee.xyz nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym użytkownikom prezentację i przeglądanie swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem. 


Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa. 
 
Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne. 


Użytkownicy:

Goście mogą dokonać rejestracji w serwisie i tym samym założyć własne konto użytkownika.


Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do niektórych zasobów i funkcjonalności serwisu niedostępnych dla niezarejestrowanych odwiedzających ( dodawanie ogłoszeń, lista wybranych anonsów itd.) 

Zakres dostępu może zostać w każdej chwili zmieniony przez administratora.
 
W trakcie rejestracji nie są zbierane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej.


Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych przez, administratorów lub właścicieli serwisu. 


Konto zarejestrowanego użytkownika, który łamie regulamin lub na którym nie jest dokonane prawidłowe logowanie / aktywacja może zostać skasowane bez uprzedzenia. 


Obowiązki i prawa:

Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia, ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za: 


- Treść anonsów, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach. 


- Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli. 


- Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych. 


Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:

- Odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.
Usuwania w/w z tych samych powodów.

- Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.

- Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu.

- Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nierespektujących postanowień regulaminu serwisu.

Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone.
Nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży. 


Zabrania się: 

- Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora.


- Rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. 

- Jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników. 


- Używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem. 


- Wstawiania do ogłoszeń zdjęć erotycznych ze zwierzętami, a także tekstów o zwierzętach i seksie.


Dodawanie i publikacja ogłoszeń:

Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń towarzyskich wyłącznie osobom pełnoletnim.


Ogłoszenia wyświetlane są losowo tak, że każdy przeglądający ogłoszenia, widzi je w innej kolejności.

W ogłoszeniu jednej osoby na zdjęciach może być tylko jedna osoba, w innym przypadku zapraszamy do dodania ogłoszenia, jako duet, para lub escort service czy klub.

W ogłoszeniu może znajdować się maksymalnie 1 album a w nim 15 zdjęć.


Do ogłoszeń należy dodać, co najmniej 3 zdjęcia. Ogłoszenia z jednym zdjęciem nie będą akceptowane.
 
W anonsach kobiet (płatnych i bezpłatnych) zdjęcia podlegają obróbce i zakryciu twarzy.

Wszystkie zdjęcia kobiet w anonsach towarzyskich ukazują się zawsze z zakrytą twarzą.
Publikacja zdjęć kobiety z odkrytą twarzą jest możliwa tylko po osobistej weryfikacji i podpisaniu oświadczenia, że dana osoba będąca na zdjęciach zgadza się na publikację swoich zdjęć w serwisie towarzyskim nixee.xyz lub portalu siostrzanym.

 
W anonsach bezpłatnych mężczyzn zdjęcia ukazują się bez jakiejkolwiek obróbki czy zakrywania twarzy.

Użytkownik serwisu bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu. 
Na wyraźną prośbę dodającego, jego ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu przez administratorów przed upływem terminu płatności.


Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:

- Informacje zawarte w treści są prawdziwe. 


- Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.


- Treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich. 


Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na: 

- Upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach serwisu internetowego i portali siostrzanych


- Wykorzystanie przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych.

- Umieszczenie adresu lub logo serwisu na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu.


- Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści w Internecie i magazynie nixee.

- Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu. 


Zabrania się:

- Wypełniania pól formularza wielkimi literami. 


- Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.


- Reklamowania produktów, usług, firm, bez uprzedniej zgody administratora.

W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może: 


- Skorygować treść ogłoszenia, tak, aby pozostawała w zgodzie z regulaminem.


- Odmówić publikacji ogłoszenia.


- Usunąć ogłoszenie naruszające regulamin. 


- Zablokować konto oraz numer IP użytkownika w sytuacji ponawiających się przypadków łamania regulaminu. 

Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę portalu lub innych osób będą zgłaszane organom ścigania, a wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to wszystkich ogłoszeń, w których udowodniono posługiwanie się zdjęciami innej osoby.

Ogłoszenie po upłynięciu terminu ważności/płatności zostaje automatycznie przeniesione do archiwum na okres trzech miesięcy po czym jest automatycznie kasowane wraz ze zdjeciami i komentarzami. Użytkownik ma możliwość przedłużyć okres archiwizacji do sześciu miesięcy zaznaczając odpowiednie pole przy ogłoszeniu. Ogłoszenie skasowane przez system nie może zostać przywrócone.


Ogłoszenie będące w archiwum nie jest widoczne na stronach serwisu.

Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
W takim przypadku opłata wniesiona z tytułu publikacji zostanie zwrócona (chyba, że został złamany regulamin - wtedy opłaty przepadają na pokrycie kosztów administracyjnych)

Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia zgłoszonego w sposób rażąco niedbały: z wyjątkowo ubogą treścią, sprzecznymi informacjami lub opatrzonego wyjątkowo niskiej jakości zdjęciami.

Postanowienia końcowe.

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie. 
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
 
Regulamin obowiązuje od dnia 18/03/2016 roku.

Wybierz miejscowość

Wybierz kategorię

Twój schowek

Twój schowek jest pusty

Popularne tagi

Znajdź nas na

Statystyki

  • Osób online: 1
  • Odwiedzin dziś: 51
  • Odwiedzin wczoraj: 23
  • Odwiedzin ogółem: 81059

  • Dodanych anonsów: 26
  • Dodanych komentarzy: 1
  • Dodanych ofert pracy: 2
  • Dodanych klubów: 0